Het Lesaabod

Het project Lelystad Hoogbegaafd richt zicht op het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de gemeente Lelystad. De voorziening heeft een aanvullend karakter op het bestaande lesaanbod binnen de deelnemende scholen. Wanneer blijkt dat het verrijkingsaanbod binnen de school niet afdoende is, kan er aanspraak worden gedaan op het project Lelystad Hoogbegaafd. Concreet betekent dit dat er binnen Lelystad Hoogbegaafd er vanuit wordt gegaan dat er op de huidige school reeds het maximale wordt ingezet om een leerling tot verdere ontwikkeling te brengen. In sommige gevallen is dat helaas onvoldoende voor een leerling en is het nodig dat er andere dingen worden ingezet. Dit kunnen elementen zijn als:

ontmoeten van ontwikkelingsgelijken

samen praten over hoogbegaafd zijn

executieve functies trainen aan de hand van complexe opdrachten en smart games

verdieping zoeken aan de hand van thematisch onderwijs, waarbij de focus gelegd ligt op heldere beoordelingscriteria, opdracht onmogelijk zonder technologie, vakoverstijgend en kennisconstructie, levensechte problemen oplossen en een gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. het nemen van belangrijke beslissingen.

Binnen Lelystad Hoogbegaafd worden de activiteiten zo vormgegeven dat bovenstaande elementen terugkeren in het aanbod. Voornamelijk wordt er ingezet op het ontwikkelen van de executieve functies, waarbij omgaan met teleurstellingen, doorzetten en hulp vragen wellicht bekend zullen zijn.

Dagindeling
De schooldagen zien er wat anders uit dan op de reguliere scholen. Om een beeld te krijgen hieronder een voorbeeld dagindeling.

08.45 – 09.00 Inloop

09.00 – 09.15 Kringactiviteit waarbij het doel is om elkaar te ontmoeten en van elkaar te weten hoe  “we erbij zitten”.

09.15 – 10.00 Expeditie: verdieping aan de hand van een thema, waarbij de inhoudelijke verdieping middels kennis wordt gezocht.

10.00 – 10.15 pauze

10.15 – 11.00 Trainen van executieve functies/werken aan mindset, levenshouding en meta-cognitieve vaardigheden.

11.00 – 12.15 Expeditie: waarbij de begeleiding gericht is op de voortgang van het leerproces van de eigen doelen.

12.00 – 12.15 Educatieve lunchtijd

12.15 – 12.30 Pauze

12.30 – 13.00 Kringactiviteit: filosofie, literatuurstudie, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.

13.00 – 13.45 Challenge opdracht

13.45 – 14.00 Evaluatie en reflectie: afronden van de dag.

De eerste lesdagen zijn er op gericht om elkaar te leren kennen. We gaan het hebben over mindset, executieve vaardigheden en manieren van denken. Vervolgens gaan we aan een thema werken met een eindopdracht. Deze eindopdracht wordt aan het einde van de expeditie  door de leerlingen aan de ouders gepresenteerd.