Het onderwijsarrangement van Lelystad Hoogbegaafd wordt, voor één dag per week aangeboden, op vier uitvoeringslocaties. Er wordt een specifiek arrangement ingericht voor de leerlingen van groepen 3, 4 en 5, 6,7 en voor de leerlingen van groep 8, waarbij een maximale groepsomvang van 15 leerlingen wordt gehanteerd.

Dit gebeurt in schooljaar 2019-2020 op onderstaande locaties:

Basisschool De Schakel (groep 3,4 en 5 en groep 6 en 7)

Basisschool ’t Schrijverke (groep 3,4 en 5 en groep 6 en 7)

Basisschool De Driemaster (groep 3,4 en 5 en groep 6 en 7)

Scholengemeenschap ’t Arcus (groep 8)

We streven naar een dekkend aanbod, zoveel mogelijk verdeeld over de stadsdelen. Beschikbaarheid van ruimtes kan er toe leiden dat er jaarlijks verschillende locaties worden gebruikt.